Indskrivning til konfirmationsforberedelse i Dalby


Hvornår foregår indskrivningen?
Indskrivningen foregår hvert år i april-maj for det kommende års konfirmander = 7. årgang på indskrivningstidspunktet (konfirmation finder i Kolding Kommune sted på 8. klassetrin).
Dato og klokkeslæt meldes ud i Dalby Tidende og på Dalby Kirkes hjemmeside i god tid samt via direkte henvendelse.

Hvor foregår indskrivningen?
Dalby Præstegård, Gl. Tved 23A.

Hvornår foregår forberedelsen?
De fleste Dalby-konfirmander går sædvanligvis på Kolding Realskole eller Brændkjærskolen. I samarbejde med skolerne lægges skemaer for 8. årgang, så der er plads til konfirmationsforberedelse.
De seneste år har praksis været således:

Dalby-konfirmander på Kolding Realskole
Realskolens Dalby-konfirmander: Torsdag 8.00 – 9.30 (dagens to første lektioner, så konfirmanderne kan nå i skole til 3. time) – med ”sæsonstart” omkring 1. september.
Man går altså til præst i Dalby med konfirmander fra begge gamle Dalby-klasser (A og B), men man konfirmeres sammen med sin gamle Dalby-klasse (A eller B).

Dalby-konfirmander på Brændkjærskolen
Brændkjærskolens Dalby-konfirmander: Torsdag kl. 13.30 – 15.00 (dagens to sidste lektioner = konfirmanderne kommer efter 6. time, der slutter kl. 13.15, så konfirmanderne kan nå til præst) – med ”sæsonstart” omkring 1. september.
Man går altså til præst / konfirmations-forberedelse med konfirmander fra begge gamle Dalby-klasser (A og B), men man konfirmeres sammen med sin gamle Dalby-klasse (A eller B).

Hvor foregår forberedelsen?
Forberedelsen foregår som regel i Dalby Præstegård, Gl. Tved 23A.

Hvornår er der konfirmationen i Dalby Kirke?
Den gamle A-klasse fra Dalby Skole konfirmeres hvert år Store Bededag = en fredag.
Den gamle B-klasse fra Dalby Skole konfirmeres hvert år søndagen efter Store Bededag.

Hvad nu, hvis konfirmanden går på andre skoler?
Går man på andre skoler og ønsker at blive konfirmeret i Dalby, følger man i udgangspunktet konfirmationsforberedelsen med nuværende skolekammerater, men bliver konfirmeret med de ”gamle” kammerater.
I givet fald: Tag kontakt til sognepræsten i Dalby Jens Christian Bach Iversen på 75 50 23 27 / jcbi@km.dk

Andre kirkers konfirmationer
Sankt Nicolai Kirke konfirmerer ifølge et tilmeldingssystem, så man bliver ikke konfirmeret samlet som Realskoleklasse.
Brændkjærkirken konfirmerer i Brændkjærskolens ”gamle” klasser (ligesom Dalby Kirke og Dalby Skoles ”gamle” klasser”), så heller ikke her bliver man konfirmeret med sin ”nye” klasse.

Spørgsmål?
Kontakt sognepræst Jens Christian Bach Iversen på jcbi@km.dk / 75 50 23 27.