Program for konfirmationsforberedelse

OPGAVER TIL ”ALTERNATIV KARAVANE”
Tryk på: https://fabo.org/dca/tagdel
Efter de to filmklip støder du på i alt 3 (4) opgaver, du skal besvare skriftligt.
Opgaverne kan:
a) afleveres i papirform i Jens Christians postkasse
b) mailes til: dittel@gmail.com
c) smsses til Ditte på 61 30 24 24 (husk dit navn)
I tvivl om noget? SMS Ditte på 61 30 24 24
OBS! Husk at downloade dine svar, ellers forsvinder de.
1.a Hvordan ville dit liv være, hvis du boede i Malawi?
1.b Hvilke ting er anderledes? (Danmark i forhold til Malawi.)
2. Hvilket klimadyr er du?
3. Hvad vil du gøre for at gøre verden til et bedre sted: 3 ting / dine 3 klimamål
(4.) Når du er færdig med dette, så send sms med billede af underskrevet diplom til
Ditte på 61 30 24 24 (husk dit navn)

MULEPOSEN
Tag nu din mulepose
Læs de 4 postkort og udfyld postkortet med ”Spørgsmål til afslutningen”.
Smag på indholdet i den lille pose, hvis du tør, og gæt på hvad det er… - det
er sundt og fyldt med proteiner! Skriv dit gæt på postkortet.
Tag et billede af det udfyldte postkort og send det med sms til Ditte på 61 30
24 24
Program Konfirmander 2020-2021


Kære konfirmander og forældre                                                                                  16. januar 2021

Corona-nedlukningen og den tilhørende uvished for en egentlig genåbning gør det uomgængeligt, at vi
sammen begynder at tænke i alternativer for både 1) konfirmationsforberedelsen og 2) konfirmationerne.

Vi skal derfor bede jer læse dette brev grundigt og tage de drøftelser, som punkt 2 lægger op til.

1) Konfirmationsforberedelsen
Nedenfor skal konfirmanderne hente fire opgaver. Opgave 1 og 2 afleveres i Jens Christians postkasse
senest fredag 22. januar. Opgave 3 er en praktisk øvelse, der klares hjemme senest 12. februar. Opgave 4
afleveres i Jens Christians postkasse senest fredag 12. februar. Opgaverne er med til at sikre, at
konfirmanderne har gennemført det krævede antal lektioner inden de fastsatte konfirmationsdatoer!
Til den planlagte temadag den 28. januar, i uge 4, vil konfirmanderne få omdelt en lille – analog – ”pakke”
med opgaver og andet godt til hele dagen.
Som I måske har fulgt med i, må der godt holdes gudstjeneste. Men selv om det nuværende
forsamlingsforbud på 5 ikke gælder ved gudstjenester og kirkelige handlinger (for eksempel begravelser),
må der højst være 26 kirkegængere i Dalby. Derfor skærer vi lidt i planerne, så konfirmanderne kun skal
have 8 ”krydser” (og ikke 10 som ellers). Forhåbentlig fik mange af konfirmanderne set den digitale
julegudstjeneste fra Dalby Kirke. Den får man selvfølgelig et kryds for. Og så kommer der måske også
digitale løsninger, som konfirmanderne kan se som en del af forberedelsen og få krydser for...

2) Konfirmationerne
Menighedsrådet har drøftet konfirmationerne med de noget trælse erfaringer fra sidste forår i
erfaringsbagagen. Jens Christian vil derfor inden for de næste par uger ringe til alle hjem og vende
mulighederne.
Udgangspunktet er usikkerheden om, hvorvidt og i givet fald hvordan og med hvilke begrænsninger vi kan
holde konfirmation. Det er der ingen, der kan svare på nu.
Foreløbig holder vi dog udtrykkelig fast i 30. april og 2. maj, og gennemfører konfirmationer – med eller
uden Corona-begrænsninger – for de familier, der ønsker at holde fast i de oprindelige datoer (naturligvis
med mindre myndighederne udelukker konfirmation de pågældende datoer).
Men vi supplerer samtidig med, at de, der ønsker det, kan få udsat konfirmationerne til efter
sommerferien: Den gamle A-klasse søndag den 29. august kl. 10.30 og den gamle B-klasse søndag den 5.
september kl. 10.30
(søndagene er valgt m.h.p. størst sandsynlighed for at kunne lave aftaler med
restaurationer).
Der er fordele og ulemper ved både at holde fast og at udsætte. Ved at fastholde de ”gamle” datoer kan
man følge den kendte rytme, holde fast i aftaler og invitationer, og konfirmation vil være gennemført inden
9. klasse. Ulempen er, at ingen p.t. kan forudsige vilkårene for fest og gudstjeneste. – En udsættelse kan
give større vished for, at konfirmationerne kan gennemføres. Hvis de nuværende vaccinationsplaner følges,
vil der dermed også med al sandsynlighed være mulighed for at fylde kirken til den tid. Men det kan
selvfølgelig for nogle af konfirmanderne kollidere med en ny hverdag og andre planer på de nye dage.
Det ville have været oplagt at vende dette spørgsmål på de planlagte forældremøder 27. januar, men de er
i kraft af forsamlingsforbuddet blevet udsat på ubestemt tid…
I er naturligvis velkomne til at drøfte dette med hinanden i de kommende uger, hvor Jens Christian vil ringe
rundt.

                                                           Med venlig hilsen

                             Kristin B. Munksgaard                                                           Jens Christian Bach Iversen
                             Formand Dalby menighedsråd                                              Sognepræst Dalby

UGE 2 - 6: Opgaver under nedlukningen…
Hej konfirmander
 
Her har I nogle opgaver, som skal laves i forbindelse med nedlukningen. Der er ikke så meget at læse, for det meste er
indspillet som lyd eller film.
Ved opgaver 1, 2 og 4 er der en aflevering. Selv om der står i opgaveteksten, at man kan smse / e-maile, skal den afleveres i
papirform i Jens Christians postkasse som angivet.
 
OPGAVE 1: Du smitter
Vi mennesker påvirker hinanden på mange måder. Nogle gange uden at tænke over det.
Du skal se to videoer – en intro og en efter eget valg. Derefter skal du vælge, hvordan du vil ”smitte” andre i dag og finde en
måde at dokumentere det. 
Aflever din dokumentation – sammen med en begrundelse for, hvorfor du valgte din måde at ”smitte” andre på – i Jens
Christians postkasse ved præstegården senest fredag 22. januar.


OPGAVE 2: Samfundssind
Samfundssind og næstekærlighed – hvad er egentligt forskellen?
Løs den første opgave for at komme videre til en fortælling, som du kan lytte til eller læse. Dernæst skal du svare på: Hvad er
forskellen mellem samfundssind og næstekærlighed.
Aflever din besvarelse i Jens Christians postkasse ved præstegården senest fredag 22. januar.


OPGAVE 3: Meditation
I denne opgave får du lov at meditere, som du nogle gange har prøvet i kirken. Brug opgaven som et velfortjent pusterum i
hverdagen til dig og en, du holder af.
Lyt til en meditation og lav opgaven sammen med en mindst én i familien – der er sikkert flere, der gerne vil være med...
Praktisk øvelse laves i familien senest fredag 12. februar.

 
OPGAVE 4: Håb
Her skal du lytte til eller læse en fortælling, der skal inspirere dig til at svare på nogle spørgsmål om håb.
Lyt til en novelle og besvar de tilhørende spørgsmål:
Aflever din besvarelse i Jens Christians postkasse ved præstegården senest fredag 12. februar.