ELEKTRONISK TILMELDING: KONFIRMATION 2020 I DALBY KIRKE

Her -– (Tryk på det lilla felt, når næste side kommer frem) - kan du tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation i Dalby Kirke med dit NemID.
Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen.

Dåbsattest
Dåbsattest er IKKE nødvendig, hvis barnet er døbt i Folkekirken. Kun hvis dit barn er døbt i udlandet eller i et andet kristent trossamfund, skal du bruge en kopi af dåbsattesten.

Valg af sogn
NB! Der vælges sogn både for konfirmandforberedelse og for konfirmation (for enkelte konfirmander i Dalby er det relevant, da de går på en skole, som medfører forberedelse ved en anden kirke). Hjemsognet vælges automatisk. Bor barnet ikke i Dalby Sogn, skal der derfor trykkes NEJ i de relevante rubrikker. Af de forskellige Dalby-muligheder, er det vigtigt at vælge Dalby Sogn, Kolding Kommune!

Frister
Den digitale konfirmandtilmelding er åben indtil 30. september, men af hensyn til planlægningen håber vi, du vil foretage tilmeldingen i maj – juni.

Brug for hjælp
Hvis du behøver hjælp til tilmeldingen (eller har brug for at tilmelde dit barn senere), er du velkommen til at kontakte kirkekontoret her: iln@km.dk