Dalby voksenkor


Sæsonopstart d. 19. august, hvor koret spiser sammen. Nye medlemmer optages fra torsdag d. 26. august i Dalby kirke kl. 18.15. Skriv eller ring for tilmeldingDalby voksenkor er et sprudlende blandet kor for mænd og kvinder i alle aldre, hvor sangglæde, venlighed og fællesskab er i top. Der er ca. 30 medlemmer i koret. Vi synger alt muligt forskelligt, mest trestemmige satser. Stilen inkluderer både pop, rytmiske sange, danske sange, salmer og klassiske satser. Nodekendskab er ikke nødvendigt, men en fordel. Der sendes ofte lydfiler ud, som korsangerne kan øve sig med, og koret er velforberedt og tjekket ved koncerter.  Koret medvirker ved fx forårskoncert, adventskoncert og musikgudstjenester i Dalby kirke, nogle gange sammen med andre kor. Ind imellem spiser vi sammen, og koret har et godt fællesskab.
Tid og sted Korprøverne foregår i Dalby præstegård eller Dalby kirke om torsdagen kl. 17 – 18.15
Kontakt 
Er du interesseret i at være med i koret, eller høre nærmere, kan du ringe eller skrive til organist og korleder Eva Schmidt på:organisteva@gmail.com
tlf.: 51280231

Der er plads i koret til forskellighed, til begyndere såvel som til trænede solosangere, og der lægges vægt på, at alle kan føle sig velkomne i koret. Vi når at øve et stort repertoire igennem på de forholdsvis korte korprøver, men der er også plads til de skøre bemærkninger og et godt grin.Korsang kan:
-Gøre dig glad
-træne gehør og musikalitet
-Lære dig om rytmer og noder
-give fællesskab
-give store musikalske oplevelser
- kommunikere på tværs af alder, kultur og køn.
- stimulere sproglig og motorisk udvikling
- skærpe indlæringsevnen
-styrke sociale kompetencer
- give følelserne et udtryk

Herunder billede af korets sidste forårskoncert før coronanedlukningen, hvor koret sang sammen med ungdomskoret, og vi gerne måtte stå tæt.

Herunder coronaopstilling i efteråret 2020