Dalby ungdomskor

Opstart torsdag d. 19. august 2021 i præstegården kl. 15.15" - ring eller skriv for tilmelding

Dalby ungdomskor er for unge fra 4. klasse. Vi synger alt muligt forskelligt, bl.a. flerstemmige sange på engelsk, kendte
pophits, salmer, gospel og årstidssange. Der er plads i koret til forskellighed, til begyndere såvel som til trænede solosangere, og der lægges vægt på, at alle føler sig velkomne i koret.
Korprøverne foregår i Dalby præstegård, Gl. Tved 23a om torsdagen fra kl. 15.15– 16.40 – tilmelding nødvendig.For tilmelding og information – ring eller skriv til Eva Schmidt på organisteva@gmail.com elller tlf.: 51 28 02 31

Korprøverne starter med lidt eftermiddagsmad. Vi når at øve meget igennem på de forholdsvis korte korprøver, men der er også plads til hygge, grin og leg. Nodekendskab er ikke nødvendigt, men man lærer lidt om det i korprøverne.

Løn
Der gives løn for at synge i koret, som beregnes efter klassetrin og efter, hvor længe, man har sunget i koret.
Koret medvirker ved en del gudstjenester, og derudover ved fx forårskoncert, adventskoncert og andet i Dalby kirke. Nogle gange laver koret skuespil eller synger sammen med andre kor.

Hør nogle af korets medlemmer synge på youtube https://youtu.be/E7H-x8yMukIHerunder et billede fra Luciagudstjeneste i december 20, hvor koret pga. corona måtte droppe optoget og synge med to meters afstand.


Lidt om korlederen Eva
Jeg brænder for at give min passion for flerstemmig sang videre, at få musikken til at stemme, klinge og svinge godt og at dele kærligheden til musik og fællesskab med andre. Jeg er kandidatuddannet i musikterapi fra Aalborg Universitet og i kirkemusik fra Esbjerg musikkonservatorium og har mange års erfaring som organist, musiklærer og korleder af forskellige slags kor.

Korsang kan:
-gøre dig glad
-træne gehør og musikalitet
-lære dig om rytmer og noder
-give fællesskab
-give store musikalske oplevelser
- kommunikere på tværs af alder, kultur og køn.
- stimulere sproglig og motorisk udvikling
- skærpe indlæringsevnen
-styrke sociale kompetencer
- give følelser udtryk