Attester


Den elektroniske personregistrering har medført, at man skal henvende sig til sit bopælssogn for at
få udstedt ny fødsels- og dåbsattest
få udstedt ny fødsels- og navneattest
få udstedt ny vielsesattest
få foretaget navneændring
melde sig ud af folkekirken
få oplysninger om mulighed for optagelse/genoptagelse i Folkekirken

Ved afhentning af attest skal man så vidt muligt fremvise billedlegitimation.
Find bopælssogn på www.km.dk
Find information og blanketter på www.personregistrering.dk

Navneændring
Såfremt man ønsker navneændring, kan man finde blanketter hertil og information på www.personregistrering.dk
Den gældende navnelov, som trådte i kraft den 1. april 2006, har medført en meget stor stigning i antallet af navneændringer, hvorfor en ekspeditionstid på 2-3 uger må påregnes. Skulle man på grund af udlandsrejse eller lignende have behov for at få gennemført en navneændring inden en bestemt dato, bedes dette meddelt, når blanketten om navneændring afleveres til bopælssognet.
Affødt af den store stigning i antallet af navneændringer vedtog Folketinget i 2007, at der nu skal betales et gebyr (i 2012 på kr. 480,-) for de fleste navneændringer, dog blandt andet ikke for navneændring på bryllupsdagen såfremt parret opnår en form for navnefællesskab. Flere oplysninger samt mulighed for at betale gebyret med Dankort findes på www.personregistrering.dk

Udmeldelse
Udmeldelse af Folkekirken kan ske ved skriftlig eller personlig henvendelse til sognepræst Jens Christian Bach Iversen på adressen Gl. Tved 23 A, 6000 Kolding. Man vil efter udmeldelse modtage en ny attest, hvoraf datoen for medlemskabets ophør fremgår.

Optagelse/genoptagelse
Ønsker man optagelse/genoptagelse i Folkekirken, henvender man sig til en af folkekirkens præster. Imødekommes ønsket, modtager man kort tid efter samtalen en ny attest fra bopælssognet, hvorpå det ikke (længere) er noteret, at man er udtrådt af Folkekirken. Har man ikke dansk fødsels- og dåbsattest modtager man på anden måde skriftligt bevis for medlemskab af Folkekirken.
Se eventuelt mere på www.km.dk