Navneændring


Ændring af ens eget eller ens barns navn
Man kan søge om at ændre sit eget eller sit barns fornavn, mellemnavn eller efternavn. Til det formål skal man bruge en blanket, der kan hentes ved at klikke her. Det er dog en forudsætning, at man har forældremyndigheden over det barn, man ansøger om navneændring for.

Den udfyldte blanket sendes til det sogn, man bor. Bor man i Dalby sogn, sendes den til sognepræst Jens Christian Bach Iversen, Gl. Tved 23 A, 6000 Kolding.

Priser for navneændring
Som det fremgår af ovenstående link, koster det med ganske få undtagelser (navneændringer i forbindelse med bryllup – eller navneændringer for børn under 18 år som følge af forældres navneændringer) 480 kr. at få foretaget en navneændring.

Læs nærmere om reglerne for gebyr ved at klikke her.