VielseKirkelig vielse
Et bryllup i kirken er en kirkelig ceremoni med juridisk gyldighed. Kirken sender således besked til Folkeregistret om vielsen.


Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab
Et par, der er viet på rådhuset eller i udlandet, kan få en kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab. Ritualet ligner vielsesritualet, men indeholder ingen juridiske ændringer i parrets forhold.

Når der er truffet aftale om velsignelse af borgerligt indgået ægteskab, sendes en kopi af vielsesattesten til sognepræst Jens Christian Bach Iversen på adressen Gl. Tved 23 A, 6000 Kolding.

Dato og tidspunkt for vielsen / velsignelsen
Kontakt sognepræst Jens Christian Bach Iversen på tlf. 75 50 23 27 eller på e-mail jcbi@km.dkfor at aftale tidspunktet.

Vielser og kirkelige velsignelser ligger oftest på lørdage eller i forlængelse af søndagens gudstjeneste. På lørdage har Dalby Kirke faste tidspunkter for vielser og kirkelige velsignelser: Kl. 13.00, kl. 14.30 og kl. 16.00.

Vielsen forestås som regel af den præst, der har søndagens gudstjeneste den pågældende weekend, sædvanligvis sognepræsten. Parret modtager nogen tid før vielsen brev med oplysning om, hvilken præst der skal kontaktes for at træffe aftale om samtale.

Ritualet for vielse / kirkelig velsignelse kan findes bag i Den danske Salmebog eller ved at klikke her. (Link virker ikke)

Hvem kan blive gift / kirkelig velsignet?
For at blive gift (eller kirkelig velsignet) i folkekirken skal mindst én af parterne være medlem.

For at blive gift (eller kirkelig velsignet) i Dalby Kirke skal man bo i sognet eller på anden måde have tilknytning til kirken. Tilknytning kan for eksempel være, at man tidligere har haft bopæl i sognet, at man har nære pårørende boende i sognet eller at man er døbt eller konfirmeret i Dalby Kirke.

Prøvelsesattest (kun ved vielse)
Før vielsen kontakter parret folkeregistret, som udsteder et dokument, der kaldes en prøvelsesattest. Den er gyldig i 4 måneder efter udstedelsen. Uden gyldig prøvelsesattest kan der ikke foretages vielse.
Prøvelsesattesten og kopi af parrets fødsels- og dåbsattester (eller fødsels- og navneattester) samt navn og adresse på 2 vidner, der vil være til stede i kirken under vielsen, sendes i god tid til sognepræst Jens Christian Bach Iversen på adressen Gl. Tved 23 A, 6000 Kolding.

Navneændring
For eventuel navneændring i forbindelse med brylluppet - kontakt præsten.

Pyntning
Eventuel pyntning af kirken ud over buketter på alteret aftales i god tid med kirkens graver, Erling Frost Larsen, som træffes på tlf. 75 54 10 02, bedst tirsdag-fredag kl. 12.00-12.30.

Fotografering i Dalby Kirke
Fotografering i Dalby Kirke er tilladt, mens orglet spiller. I øvrigt henvises fotografering til efter gudstjenester eller kirkelige handlinger.