Konfirmation i Dalby Kirke indtil år 2031

Med to og tre klasser pr. årgang på Dalby Skole falder der af gode grunde mange spørgsmål til
konfirmationerne frem i tiden. Som Storm P sagde, kan det være svært at spå, især om fremtiden. Men
for at familierne kan have mulighed for at planlægge, præsenterer Dalby Kirke her den nuværende
praksis. Ydre omstændigheder kan uundgåeligt forårsage ændringer, men Dalby Kirke vil gøre meget for
at fastholde de udmeldte datoer.


I Dalby Kirke har konfirmationerne i årtier ligget i Bededags-ferien. Da der kun var én klasse pr. årgang, lå
konfirmationen selve Bededag, altså om fredagen.

To klasser pr. årgang
De seneste år med to klasser er A-klassen blevet konfirmeret på den oprindelige dag, Bededag, altså fredag,
mens B-klassen er blevet konfirmeret søndagen i samme weekend. Den praksis fastholdes, når der er to
klasser.

Tre klasser pr. årgang
Der er imidlertid tre klasser på flere årgange nu på Dalby Skole. Det rykker ikke på weekenden, men så vil
det hedde A-klassen fredag / B-klassen lørdag / C-klassen søndag.
I skemaet kan du finde konfirmationsdatoerne de enkelte år.
Bemærk: Der er konfirmation i 8. klasse i Kolding Kommune.Spørgsmål til de kommende års konfirmationer?
Kontakt sognepræst Jens Christian Bach Iversen på 75 50 23 27 / jcbi@km.dk