Faddere


At være fadder

Forældrene skal vælge 2-5 faddere til deres barn. For at kunne stå fadder skal man være døbt med den kristne dåb og have nået konfirmationsalderen.

At stå fadder til et barn, der bliver døbt, betyder to ting.

Dels er fadderne dåbsvidner. Vidner på at barnet er blevet døbt med den kristne dåb.

Dels forpligter fadderne sig til på at drage omsorg for, at barnet oplæres i den kristne tro, hvis forældrene dør, før barnet er voksent. At opdrage i den kristne tro kan være mange ting. Det kan være at fortælle barnet om dets dåbsdag, at tage barnet med i kirke, at fortælle bibelhistorier for barnet og andre historier, der afspejler kristendommen. Det kan også være at lære barnet salmer og sange. At opdrage i den kristne tro kan være at bede sammen med barnet, lære det Fadervor, og i det hele taget med sin person vise, hvad kristendom er. Som fadder kan man udmærket hjælpe forældre, der i øvrigt har det godt, med den opgave.

Faddere er ikke forpligtet på at forsørge eller opfostre barnet, hvis det mister sine forældre. Ønsker man at tage stilling til det spørgsmål, må man henvende sig til en advokat for at få lavet et såkaldt børnetestamente. Der følger med andre ord ingen juridiske forpligtelser og heller ingen juridiske rettigheder med det at være fadder. Det er et moralsk anliggende – noget fadderne har lovet forældrene.

I forbindelse med dåbssamtalen, som gerne finder sted en uge eller to før dåben, oplyses navne og adresser på de personer, som af forældrene er udvalgt til at være faddere, hvis ikke disse oplysninger er sendt til sognepræsten forinden på jcbi@km.dk

At være gudmor eller gudfar
Ofte er det forældrene, der bærer barnet til dåben. For at bære et barn til dåben skal man også selv have modtaget den kristne dåb. Hvis det er en af fadderne, der bærer barnet og svarer for det, er der tradition for at kalde den pågældende gudfar eller gudmor.