Dåb og navngivning


Navngivning
Barnet skal have navn, inden det fylder 6 måneder.

Barnets navn kan registreres på to måder:
1) Navngivning ved hjælp af blanket.
2) Navngivning i forbindelse med dåb.

Navngivning uden dåb
I Danmark er det gammel skik at blive navngivet ved dåb. Men man kan også blive navngivet inden dåb (for eksempel hvis man skal have udstedt pas til barnet inden dåb), ligesom man kan navngives uden en senere dåb.

Blanket til navngivelse af barn findes her. Eller man kan få en blanket ved henvendelse til sognepræst Jens Christian Bach Iversen på tlf. 75 50 23 27.

Den udfyldte og underskrevne blanket afleveres eller sendes til sognepræsten på adressen Gl. Tved 23 A, 6000 Kolding. Sognepræsten registrerer barnets navn i den elektroniske personregistrering og sender forældrene en fødsels- og navneattest, hvoraf barnets navn fremgår.

Sundhedkort fremsendes automatisk et par uger efter, at barnets navn er registreret.

Ønskes dåb siden hen, er det naturligvis altid muligt.

Dåb og navngivning ved dåb
Aftale om dato for dåb træffes med sognepræst Jens Christian Bach Iversen på tlf. 75 50 23 27 eller på e-mail jcbi@km.dkmed opgivelse af barnets navn. Herefter sender kirkekontoret et bekræftelsesbrev.

Forældre og præst aftaler tid for en samtale om dåben. Hvis navn og adresse på 2-5 faddere ikke er sendt pr. e-mail i forvejen, noterer præsten dette ved samtalen. Se nedenfor vedr. faddere.

Ritualet for dåb kan findes bag i Den danske Salmebog eller ved at klikke her

Hvis barnet ikke er navngivet forinden, sker navngivning i forbindelse med dåben, hvor der udleveres fødsels- og dåbsattest. Hermed er navnet også registreret i den elektroniske personregistrering, og sundhedskort fremsendes et par uger efter, at barnets navn er reigstreret.

Godkendte fornavne
Se listen over godkendte pige- og drengenavne ved at klikke her.

Ønsker man at give sit barn et navn, der ikke er på listen, henvender man sig til sognepræst Jens Christian Bach Iversen på tlf. 75 50 23 27 eller på e-mail jcbi@km.dkSognepræsten vil så undersøge mulighederne for at få navnet godkendt. I sådanne tilfælde skal man regne med en ofte meget lang ekspeditionstid.