Fødsel


Anmeldelse af fødsel

Barnets fødsel anmeldes af jordemoderen til sognepræsten i moderens bopælssogn.

Hvis en jordemoder ikke har har medvirket ved barnets fødsel, er det moderen, der skal anmelde fødslen til sognepræsten i moderens bopælssogn senest 14 dage efter fødslen. Blanket 'fødselsanmeldelse' findes på www.personregistrering.dk

Omsorgs- og ansvarserklæring
Ugifte par kan aflevere en omsorgs- og ansvarserklæring, som medfører fælles forældremyndighed. Blanket til denne erklæring findes på www.personregistrering.dk hvor man også kan se, om man skal vedlægges attester. Skemaet afleveres til sognepræsten senest 14 dage efter fødslen.

Ugifte par kan have anmeldt faderskabet til Statsforvaltningen forud for fødslen. For beboere i Dalby Sogn sker det til Statsforvaltningen Syddanmark. Statsforvaltningen sender efter godkendelse en kopi af faderskabsblanketten til parret. Kopi af denne skal afleveres til sognepræsten senest 14 dage efter fødslen.

Modtager sognepræsten ikke Omsorgs- og ansvarserklæring / faderskabsblanket fra Statsforvaltningen vedrørende et barn født af en ugift mor, sender sognepræsten meddelelse herom til Statsforvaltningen, som kontakter moderen.

Blanketter og yderligere vejledning kan findes her.