Det sker

AUGUST
Strandgudstjeneste på Rebæk Strand:
Søndag den 19. kl. 10.30
12. søndag efter trinitatis.
Ved J.C. Bach Iversen.
Grill på stranden.

Gudstjeneste:
Søndag den 26. kl. 10.30
13. søndag efter trinitatis.
Ved J.C. Bach Iversen.
Kirkekaffe.

KIRKEBILEN
Kirkebilen kan benyttes af ældre og gangbesværede til det, der foregår i kirke og præstegård. Ønsker man
at benytte kirkebilen, ringer man til Kolding Taxa på 75 50 27 00 senest kl. 12 dagen før. Opgiv aftalenr.
2984. Og sig, turen går til Dalby Kirke/Præstegård.