Det sker

DECEMBER
Julekoncert:
Torsdag den 7. kl. 19.00
I kirken. Med alle kirkens kor og organist Eva Schmidt.
se Dalby Tidende side 7

Gudstjeneste
Søndag den 10. kl. 10.30
3. s. i advent.
Ved J.C. Bach Iversen.

Juleeftermiddagsmøde:
Tirsdag den 12. kl. 15.00
I præstegården.

Musikgudstjeneste
9 læsninger:
Søndag den 17. kl. 16.00
4. s. i advent.
Ved J.C. Bach Iversen.

LØRDAGSDÅB
Næste lørdags-dåbsgudstjeneste
27. januar kl. 10.00