Corona-pas


Dalby menighedsråd opfordrer alle, der deltager i kirkens arrangementer, til at have deres Corona-pas i orden: Vaccination / aktuel PCR-test (meget gerne begge dele), evt. kviktest.

Ved gudstjenester / koncerter o.lign. med over 200 deltages skal der forevises Corona-pas.

Mere om praksis i Dalby Kirke og Præstegård efter menighedsrådsmøde 18. november.
DALBY KIRKES KALENDER

Der tages forbehold for aflysninger / ændringer p.g.a. Corona.

NOVEMBER

Familiegudstjeneste: Søndag 28. kl. 10.30
1. søndag i advent. Ved J.C. Bach Iversen.

Julekoncert med kirkens kor: Søndag 28. kl. 16.00
Ved Eva Schmidt og kirkens kor. I kirken.

DECEMBER

Menighedsrådsmøde: Torsdag 2. kl. 19.00
I præstegården.

Gudstjeneste: Søndag 5. kl. 10.30
2. s. i advent. Ved J.C. Bach Iversen.
Kirkekaffe efter gudstjenesten.

Musikgudstjeneste med Lucia og 9 læsninger:
Søndag 12. kl. 15.00
Kirkens ungdomskor og konfirmander medvirker.
Efterfølgende serveres gløgg, småkager m.v.
3. s. i advent. Ved J.C. Bach Iversen.
Dalby Kirkes hjemmeside er i en større fornyelsesproces.
Derfor kan den hen over vinteren måske have nogle skønhedspletter og være ramt af uregelmæssig opdatering.Dalby Kirke holder gudstjeneste og andre sammenkomster efter myndighedernes anvisninger.
Ved genåbningen Kristi Himmelfartsdag tog sognepræst J.C. Bach Iversen imod kirkegængerne med den 2 meter lange stok, som afstanden – fuldkommen fredsommeligt – tjekkes af med inde i kirken, så der kan trygt holdes gudstjeneste med salmesang.
I baggrunden ses fra venstre:
1) Tine Lottenburger, med den lille spritflaske klar i overlægehænderne.
2) Steen Nielsen, trompetist, som fra kirketårnet hilste kirkegængerne velkommen med ”What a Wonderful World”.
3) Erling Frost Larsen, nu pensioneret graver med sidste gudstjeneste pinsedag.

Præstens Corona-hilsener fra tiden med nedlukning


Dalby Tidende