DALBY KIRKES KALENDER SEPTEMBER

SEPTEMBER
Konfirmation: Søndag 20. kl. 10.30
Den gamle A-klasse fra Dalby Skole.
Ved J.C. Bach Iversen.

Meditation: Tirsdag 22. kl. 17.00
I kirken. Ved Eva Schmidt og Hanne Krab.

Menighedsrådsmøde: Tirsdag 22. kl. 19.00
I præstegården.

Konfirmation: Søndag 20. kl. 10.30
Den gamle B-klasse fra Dalby Skole.
Ved J.C. Bach Iversen. Se side 6.

OKTOBER
Gudstjeneste: Søndag 4. kl. 10.30
17. søndag efter Trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.

Dåbsgudstjeneste: Søndag 4. kl. 12.00
Ved J.C. Bach Iversen.

AFLYST: Sangaften med Peter A.G.
Søndag 4. oktober kl. 19.

Gudstjeneste: Søndag 11. kl. 9.00
18. søndag efter Trinitatis. Ved Tine Illum

LØRDAGSDÅB
31. oktober kl. 11.30 + 12.30
14. november kl. 10.00


Dalby Kirkes hjemmeside er i en større fornyelsesproces.
Derfor kan den i efteråret måske nok have nogle skønhedspletter og være ramt af uregelmæssig opdatering.


Dalby Kirke holder gudstjeneste og andre sammenkomster efter myndighedernes anvisninger.
Ved genåbningen Kristi Himmelfartsdag tog sognepræst J.C. Bach Iversen imod kirkegængerne med den 2 meter lange stok, som afstanden – fuldkommen fredsommeligt – tjekkes af med inde i kirken, så der kan trygt holdes gudstjeneste med salmesang.
I baggrunden ses fra venstre:
1) Tine Lottenburger, med den lille spritflaske klar i overlægehænderne.
2) Steen Nielsen, trompetist, som fra kirketårnet hilste kirkegængerne velkommen med ”What a Wonderful World”.
3) Erling Frost Larsen, nu pensioneret graver med sidste gudstjeneste pinsedag.

Præstens Corona-hilsener fra tiden med nedlukning


Dalby Tidende September 2020