DALBY KIRKES KALENDER

Der tages forbehold for aflysninger / ændringer p.g.a. Corona.
OKTOBER

Gudstjeneste: Søndag 24. kl. 9.00
21. søndag efter trinitatis. Ved Tine Illum.


NOVEMBER

Menighedsrådsmøde: Torsdag 4. kl. 19.00
I præstegården.

Guitar- og korkoncert: Mandag 1. kl. 19.00
I kirken.

Gudstjeneste: Søndag 7. kl. 19.00
Allehelgen. Ved J.C. Bach Iversen.
Med lys på kirkegården og oplæsning af navne.

Dalby Kirkes hjemmeside er i en større fornyelsesproces.
Derfor kan den hen over vinteren måske have nogle skønhedspletter og være ramt af uregelmæssig opdatering.Dalby Kirke holder gudstjeneste og andre sammenkomster efter myndighedernes anvisninger.
Ved genåbningen Kristi Himmelfartsdag tog sognepræst J.C. Bach Iversen imod kirkegængerne med den 2 meter lange stok, som afstanden – fuldkommen fredsommeligt – tjekkes af med inde i kirken, så der kan trygt holdes gudstjeneste med salmesang.
I baggrunden ses fra venstre:
1) Tine Lottenburger, med den lille spritflaske klar i overlægehænderne.
2) Steen Nielsen, trompetist, som fra kirketårnet hilste kirkegængerne velkommen med ”What a Wonderful World”.
3) Erling Frost Larsen, nu pensioneret graver med sidste gudstjeneste pinsedag.

Præstens Corona-hilsener fra tiden med nedlukning


Dalby Tidende