DALBY KIRKES KALENDER MAJ – JUNI 2020


NB! Ændringer kan ikke udelukkes. De bliver annonceret her på siden. / 21.05.2020

GUDSTJENESTER I DALBY KIRKE

Søndag 24. maj kl. 10.30
6. søndag efter påske.

Søndag 31. maj kl. 10.30
Pinsedag på alverdens sprog.

Mandag 1. juni kl. 10.30
2. pinsedag.
Sang- og musikgudstjeneste.

Søndag 7. juni kl. 10.30
Trinitatis søndag.

Søndag 14. juni kl. 09.30
Friluftsgudstjeneste ved kirken.

Søndag 21. juni kl. 10.30
2. søndag efter trinitatis.

Søndag 28. juni kl. 09.00
3. søndag efter trinitatis.


ANDRE AKTIVITETER I DALBY KIRKES REGI

Tirsdag 9. juni kl. 18.30
Orienteringsmøde menighedsrådsvalg 2020.
I kirken.

Tirsdag 16. juni kl. 17.00
Sommersang.
I kirken.


Læs præstens hilsener fra Corona-tiden her!
DALBY KIRKE OG CORONA-VIRUS (COVID-19) / 20.05.2020


Dalby Menighedsråd følger her op på myndighedernes retningslinjer for folkekirken efter genåbningen 18. maj:

GUDSTJENESTER: TILLADT MED SÆRLIGE FORHOLDSREGLER OG AFHOLDES SOM NOTERET NEDERST PÅ SIDEN
Kalenderen

Gudstjenesterne afholdes under overholdelse af myndighedernes anvisninger. Der skal være mindst 2 meter mellem gudstjenestedeltager, hvis der synges – 1 meter, hvis der ikke synges. Derudover må der højst være 1 gudstjenestedeltager for hver 4 kvadratmeter (højst 50 i Dalby Kirkes skib og kor, men dette kan blive mindre p.g.a. afstandskravet). Medarbejdere og frivillige tæller ikke med i antalbegrænsningen.
Gudstjenesteplanen er let justeret i forhold til det oprindeligt annoncerede. Det kan ikke udelukkes, at der løbende vil komme ændringer. Disse vil da også blive noteret her på hjemmesiden.

DÅB, VIELSE, BEGRAVELSE / BISÆTTELSE:TILLADT MED SÆRLIGE FORHOLDSREGLER
Se afsnittet GUDSTJENESTER ovenfor vedr. deltagerantal og afstand.

MØDER OG ARRANGEMENTER: TILLADT MED SÆRLIGE FORHOLDSREGLER
Se afsnittet GUDSTJENESTER ovenfor vedr. deltagerantal og afstand.

KONFIRMATIONSFORBEREDELSE: GENOPTAGES FRA 28. MAJ

KORARBEJDE: KIRKENS UNGDOMSKOR GENOPTAGES FRA 28. MAJ / VOKSENKORET ENGAGERES PÅ ANDEN VIS / BØRNEKORET GENOPTAGES EFTER SOMMERFERIEN

KONFIRMATIONER: UDSAT TIL 20. OG 27. SEPTEMBER

DALBY KIRKE: ER ÅBEN IGEN
Kirken er nu åben igen, når der er personale på kirkegården. Man skal dog følge anvisningerne, så man sidder mindst en meter fra andre besøgende.

ÆLDREMOTION: GENOPTAGES TIL AUGUST
PINSEN FORTALT FOR BØRN – OG ALLE ANDRE


I filmen ”Hvorfor holder vi pinse?” får Snapper og klassekammeraterne pinseferie. Ude på gangen møder hun Topper, og undrer sig over, hvorfor de har pinseferie, og hvad pinsen egentlig handler om. ”Gud og Jesus” svarer Topper, men det er ikke helt nok for Snapper. Hun vil vide mere. Derfor beslutter de to venner sig for at besøge deres præst Susanne henne i kirken. Det fører alt sammen til en spændende snak om Helligånden, ildtunger på disciplenes hoveder, om at føle sig alene og være bange for ikke at kunne klare en opgave, som man har påtaget sig, om kirkens fødselsdag og meget mere.


Hvorfor holder vi pinse


I filmen ”Hvorfor holder vi pinse” (14 min.) får Snapper og klassekammeraterne pinseferie. Ude på gangen møder hun Topper og undrer sig over, hvorfor de har pinseferie, og hvad pinsen egentlig handler om. ”Gud og Jesus” svarer Topper, men det er ikke helt nok for Snapper. Hun vil vide mere. Derfor beslutter de to venner sig for at besøge deres præst Susanne henne i kirken. Det fører alt sammen til en spændende snak om Helligånden, ildtunger på disciplenes hoveder, om at føle sig alene og være bange for ikke at kunne klare en opgave, som man har påtaget sig, om kirkens fødselsdag og meget mere.

På opdagelse i pinsens traditionerI filmen ”På opdagelse i pinsens traditioner” (17 min.) tager Topper og præsten Susanne ud for at prøve nogle af de traditioner, der er forbundet med pinsen. De står ret tidligt op for at se pinsesolen danse, og de besøger en fiskeforretning for at købe pinsefisk til deres pinsefrokost. Frokosten spiser de sammen ude i naturen. Imens er Snapper i gang med at forberede en kæmpe fødselsdagsfest for kirken sammen med sine klassekammerater. Og fejret bliver kirken med sang, lagkager, boller, saftevand og meget mere.

"Og pludselig blæste en stærk vind ind i huset. Jeg forestiller mig, at vinduerne gik op, gardinerne blafrede, hvis de altså havde gardiner dengang, og Jesu venner kunne mærke, at det susede omkring dem. Og så skete der noget meget mærkeligt, for der kom tunger af ild på deres hoveder. Og pludselig kunne de tale en masse forskellige sprog, som de ikke havde kunnet tale før".

Der skal store armbevægelser til, når Susanne skal forklare Snapper og Topper om helligården og ildtungerne.