SOMMERSANG I DALBY KIRKE: 25. JUNI KL. 10


Ved fyraftenstid tirsdag den 16. juni blev der sunget og sunget og sunget i Dalby Kirke ved kirkens første sommersangsarrangement.
Og dog fik vi slet ikke sunget nok. Derfor gentager vi succesen – nu som formiddagssang – torsdag den 25. juni kl. 10. Alle er velkomne.DALBY KIRKES KALENDER JUNI - AUGUST (pr. 12. juni 2020)JUNI

Gudstjeneste: Søndag 28. juni kl. 9.00
3. søndag efter trinitatis. Ved. Maria S. Frederiksen.

JULI

Gudstjeneste i en nabokirke: Søndag 5. juli
F. eks. Sdr. Bjert 10.30

Gudstjeneste: Søndag 12. juli kl.10.30
5. søndag efter trinitatis. Ved Tine Illum.

Gudstjeneste i en nabokirke: Søndag 19. juli
F. eks. Sdr. Bjert 10.30

Gudstjeneste: Søndag 26. juli kl. 10.30
7. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.


AUGUST

Dåbsgudstjeneste: Lørdag 1. august kl. 11.00
Ved J.C. Bach Iversen

Gudstjeneste: 2. august kl. 9.00
8. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen

Evt. dåbsgudstjeneste: Søndag 9. august kl. 9.30
Ved J.C. Bach Iversen

Gudstjeneste: Søndag 9. august kl. 10.30
9. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen

Strandgudstjeneste på Rebæk Strand: Søndag 16. august kl. 10.30
Ved J.C. Bach Iversen

Gudstjeneste: Søndag 23. august kl. 9.00
11. søndag efter trinitatis. Ved Tine Illum

Evt. dåbsgudstjeneste: Søndag 30. august kl. 9.30
Ved J.C. Bach Iversen

Gudstjeneste: Søndag 30. august kl. 10.30
12. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen
Dalby Kirke holder gudstjeneste og andre sammenkomster efter myndighedernes anvisninger.Ved genåbningen Kristi Himmelfartsdag tog sognepræst J.C. Bach Iversen imod kirkegængerne med den 2 meter lange stok, som afstanden – fuldkommen fredsommeligt – tjekkes af med inde i kirken, så der kan trygt holdes gudstjeneste med salmesang.
I baggrunden ses fra venstre:
1) Tine Lottenburger, med den lille spritflaske klar i overlægehænderne.
2) Steen Nielsen, trompetist, som fra kirketårnet hilste kirkegængerne velkommen med ”What a Wonderful World”.
3) Erling Frost Larsen, nu pensioneret graver med sidste gudstjeneste pinsedag.Præstens Corona-hilsener fra tiden med nedlukningDALBY KIRKE OG CORONA-VIRUS (COVID-19) / 20.05.2020


Dalby Menighedsråd følger her op på myndighedernes retningslinjer for folkekirken efter genåbningen 18. maj:

GUDSTJENESTER: TILLADT MED SÆRLIGE FORHOLDSREGLER

Gudstjenesterne afholdes under overholdelse af myndighedernes anvisninger. Der skal være mindst 2 meter mellem gudstjenestedeltager, hvis der synges – 1 meter, hvis der ikke synges. Derudover må der højst være 1 gudstjenestedeltager for hver 4 kvadratmeter (højst 50 i Dalby Kirkes skib og kor, men dette kan blive mindre p.g.a. afstandskravet). Medarbejdere og frivillige tæller ikke med i antalbegrænsningen.
Gudstjenesteplanen er let justeret i forhold til det oprindeligt annoncerede. Det kan ikke udelukkes, at der løbende vil komme ændringer. Disse vil da også blive noteret her på hjemmesiden.

DÅB, VIELSE, BEGRAVELSE / BISÆTTELSE:TILLADT MED SÆRLIGE FORHOLDSREGLER
Se afsnittet GUDSTJENESTER ovenfor vedr. deltagerantal og afstand.

MØDER OG ARRANGEMENTER: TILLADT MED SÆRLIGE FORHOLDSREGLER
Se afsnittet GUDSTJENESTER ovenfor vedr. deltagerantal og afstand.

KONFIRMATIONSFORBEREDELSE: GENOPTAGES FRA 28. MAJ

KORARBEJDE: KIRKENS UNGDOMSKOR GENOPTAGES FRA 28. MAJ / VOKSENKORET ENGAGERES PÅ ANDEN VIS / BØRNEKORET GENOPTAGES EFTER SOMMERFERIEN

KONFIRMATIONER: UDSAT TIL 20. OG 27. SEPTEMBER

DALBY KIRKE: ER ÅBEN IGEN
Kirken er nu åben igen, når der er personale på kirkegården. Man skal dog følge anvisningerne, så man sidder mindst en meter fra andre besøgende.

ÆLDREMOTION: GENOPTAGES TIL AUGUSTDalby Tidende Juni-Juli 2020