DALBY KIRKES KALENDER

Der tages forbehold for aflysninger / ændringer p.g.a. Corona.  

FEBRUAR

Dåbsgudstjeneste:
Lørdag 27. kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen.

Gudstjeneste:
Søndag 28. kl. 10.30
2. søndag i fasten.
Ved J.C. Bach Iversen.

MARTS

Gudstjeneste:
Søndag 7. kl. 9.00
3. søndag i fasten.
Ved Tine Illum.

Dåbsgudstjeneste:
Lørdag 13. kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen.

Dåbsgudstjeneste:
Søndag 14. kl. 9.00
Ved J.C. Bach Iversen.

Gudstjeneste:
Søndag 14. kl. 10.30
Midfaste søndag.
Ved J.C. Bach Iversen.

Gudstjeneste:
Søndag 21. kl. 10.30
Mariæ bebudelsesdag.
Ved J.C. Bach Iversen.

Menighedsrådsmøde:
Tirsdag 23. kl. 19.00
I præstegården eller digitalt.

Dalby Kirkes hjemmeside er i en større fornyelsesproces.
Derfor kan den hen over vinteren måske have nogle skønhedspletter og være ramt af uregelmæssig opdatering.Dalby Kirke holder gudstjeneste og andre sammenkomster efter myndighedernes anvisninger.
Ved genåbningen Kristi Himmelfartsdag tog sognepræst J.C. Bach Iversen imod kirkegængerne med den 2 meter lange stok, som afstanden – fuldkommen fredsommeligt – tjekkes af med inde i kirken, så der kan trygt holdes gudstjeneste med salmesang.
I baggrunden ses fra venstre:
1) Tine Lottenburger, med den lille spritflaske klar i overlægehænderne.
2) Steen Nielsen, trompetist, som fra kirketårnet hilste kirkegængerne velkommen med ”What a Wonderful World”.
3) Erling Frost Larsen, nu pensioneret graver med sidste gudstjeneste pinsedag.
Præstens Corona-hilsener fra tiden med nedlukning


Dalby Tidende Februar 2021