DALBY KIRKES KALENDER
NOVEMBER
Gudstjeneste: Søndag 22. kl. 9.00
Sidste søndag i kirkeåret. Ved Tine Illum.

Familiegudstjeneste: Søndag 29. kl. 10.30
1. søndag i advent. Ved J.C. Bach Iversen og
Ditte Freiesleben.

Minikoncert med børnekoret: Søndag 29. kl. 13.30
Ved Eva Schmidt. Se Dalby Tidende side 2.

DECEMBER

Gudstjeneste med altergang: Søndag 6. kl. 10.30
2. søndag i advent. Ved J.C. Bach Iversen.

Menighedsrådsmøde: Tirsdag 8. kl. 19.00

Julesang: Tirsdag 10. kl. 17.00
I kirken. Ved J.C. Bach Iversen og Eva Schmidt.

Dåbsgudstjeneste: Lørdag 12. kl. 10.00

Musikgudstjeneste med Lucia og 9 læsninger:
Søndag 13. kl. 16.00

Kirkens kor og konfirmander medvirker. 3. s. i advent.

LØRDAGSDÅB
16. januar kl. 10.00
6. februar kl. 10.00


Dalby Kirkes hjemmeside er i en større fornyelsesproces.
Derfor kan den i efteråret måske nok have nogle skønhedspletter og være ramt af uregelmæssig opdatering.Dalby Kirke holder gudstjeneste og andre sammenkomster efter myndighedernes anvisninger.
Ved genåbningen Kristi Himmelfartsdag tog sognepræst J.C. Bach Iversen imod kirkegængerne med den 2 meter lange stok, som afstanden – fuldkommen fredsommeligt – tjekkes af med inde i kirken, så der kan trygt holdes gudstjeneste med salmesang.
I baggrunden ses fra venstre:
1) Tine Lottenburger, med den lille spritflaske klar i overlægehænderne.
2) Steen Nielsen, trompetist, som fra kirketårnet hilste kirkegængerne velkommen med ”What a Wonderful World”.
3) Erling Frost Larsen, nu pensioneret graver med sidste gudstjeneste pinsedag.
Præstens Corona-hilsener fra tiden med nedlukning


Dalby Tidende November 2020