DALBY KIRKE OG CORONA-VIRUS (COVID-19) / 04.04.2020

Dalby Menighedsråd følger her op på myndighedernes retningslinjer:

GUDSTJENESTER: AFLYST TIL OG MED 2. PÅSKEDAG - SØG ALTERNATIVER
I Danmark har vi en smuk tradition for, at de, der ikke på vanlig vis kan ”gå i kirke”, kan ”gå i kirke i radioen”. Det plejer at gælde nogle få af os. Nu gælder det os alle. I det her står vi sammen, selv om vi må være adskilt. Det er ikke det gudstjenestefællesskab, vi plejer, men det er der!
Menighedsrådet opfordrer alle til at søge gudstjenester i radio, tv m.v. og her høre påskens grænsesprængende budskab forkyndt i en tid, hvor vi må leve med mange begrænsninger.

KLOKKERNE KIMER OG RINGER: AFTENKIMNING PÅSKELØRDAG + KIMNING PÅSKEDAG
Selv om vi ikke kan mødes til gudstjeneste, vil klokkerne ifølge gammel tradition i Dalby kime lørdag aften og igen søndag morgen som et signal om, at kirkens budskab om håb og liv stadig lyder, selv om det for tiden må være under helt andre former.

DALBY KIRKE: LUKKET TIL OG MED 2. PÅSKEDAG / PRÆSTEN KAN KONTAKTES
Dalby Kirke er – som alle andre – lukket for offentlig adgang, hvilket kan føles helt forkert i en usikker tid, hvor kirken netop skulle være åben for, at enhver kan søge den.
Brug for en fortrolig samtale? Sognepræsten kan kontaktes på 75 50 23 27 / jcbi@km.dk
Der henvises også til folkekirkens fællestjeneste: www.sjaelesorg.nu

DÅB, VIELSE, BEGRAVELSE / BISÆTTELSE: TILLADT MED SÆRLIGE FORHOLDSREGLER
De kirkelige myndigheder opfordrer til så få deltagere som muligt.
Ved dåb og vielse højst 10 i kirkens skib (inkl. kirketjener). Dette gælder alle kirker.
Ved begravelse / bisættelse højst 32 i kirkens skib (inkl. kirketjener) i Dalby Kirke.
Kontakt sognepræsten på 75 50 23 27 / jcbi@km.dk for at høre nærmere.

KONFIRMATIONER: UDSAT TIL 20. OG 27. SEPTEMBER

KONFIRMATIONSFORBEREDELSE: AFLYST TIL OG MED 2. PÅSKEDAG
Genoptages, når regeringen åbner for skolegang med fremmøde igen.

KORARBEJDE: AFLYST TIL OG MED 2. PÅSKEDAG

ÆLDREMOTION: AFLYST TIL OG MED 2. PÅSKEDAG

ALLE MØDER: AFLYST TIL OG MED 2. PÅSKEDAG
Menighedsrådet afholder kun strengt nødvendige møder (f.eks. lovbundne forpligtelser, håndtering af COVID-19.) med så få deltagere som muligt / over telefon eller Skype.

GRAVER PÅ KIRKEGÅRDEN: IGEN TILLADT
Gravere må arbejde på kirkegårde (under overholdelse af de af Sundhedsstyrelsen udstukne forholdsregler: Holde afstand m.v.). Ny graver Ritta Buch tiltræder 1. april. Erling Frost Larsen vil være tillknyttet kirken til 31. maj.

KONCERT / SANGAFTEN MED PETER A.G.: UDSAT TIL 4. OKTOBER
Billetter til 4. oktober kan købes på www.billetto.dk

SOGNEAFTEN MED CHARLOTTE RØRTH: UDSAT TIL 18. NOVEMBERPÅSKEN FORTALT FOR BØRN – OG ALLE ANDRE


I filmene møder du tøjdyret Snapper. Snapper besøger præsten Andreas, og sammen forsøger de at få styr på påskens dage. Snapper finder bl.a. ud af, at påsken på én gang er spændende og uhyggelig. Men heldigvis ender det hele godt – ja, bedre end nogen kunne forestille sig undervejs.

Der er en film til hver af påskens store helligdage: ”Palmesøndag”, ”Skærtorsdag”, ”Langfredag” og ”Påskedag”. Hver film varer ca. 6 minutter, og de fungerer som et godt udgangspunkt til en snak om påskens dage og traditioner.

De fire små film fortæller om påsken på en anderledes og lettilgængelig måde, hvor alle kan være med. De er egentlig henvendt til børn i 6-9 årsalderen, men andre kan også få noget godt ud af at opleve påsken fortalt ind i barnets verden. Måske ser man noget for sig, som man ikke har set sådan før.

PalmesøndagSkærtorsdagLangfredagPåskedag