DALBY KIRKES KALENDER OKTOBER

OKTOBERDåbsgudstjeneste: Lørdag 24. kl. 10.00Ved Ditte Freiesleben.Dåbsgudstjeneste: Søndag 25. kl. 9.30
Ved J.C. Bach Iversen.

Gudstjeneste med altergang: Søndag 25. kl. 10.30
20. søndag efter Trinitatis.
Ved J.C. Bach Iversen.

Dåbsgudstjeneste: Søndag 25. kl. 12.00
Ved J.C. Bach Iversen.

Dåbsgudstjeneste: Lørdag 31. kl. 11.30
Ved Ditte Freiesleben.

Dåbsgudstjeneste: Lørdag 31. kl. 12.30
Ved Ditte Freiesleben.

Koncert med Åbenrock: Lørdag 31. kl. 16.30
I kirken.


Dalby Kirkes hjemmeside er i en større fornyelsesproces.
Derfor kan den i efteråret måske nok have nogle skønhedspletter og være ramt af uregelmæssig opdatering.


Dalby Kirke holder gudstjeneste og andre sammenkomster efter myndighedernes anvisninger.
Ved genåbningen Kristi Himmelfartsdag tog sognepræst J.C. Bach Iversen imod kirkegængerne med den 2 meter lange stok, som afstanden – fuldkommen fredsommeligt – tjekkes af med inde i kirken, så der kan trygt holdes gudstjeneste med salmesang.
I baggrunden ses fra venstre:
1) Tine Lottenburger, med den lille spritflaske klar i overlægehænderne.
2) Steen Nielsen, trompetist, som fra kirketårnet hilste kirkegængerne velkommen med ”What a Wonderful World”.
3) Erling Frost Larsen, nu pensioneret graver med sidste gudstjeneste pinsedag.

Præstens Corona-hilsener fra tiden med nedlukning


Dalby Tidende Oktober 2020